Organizatorem Loterii "WYGRAJ Z FESTOOL" jest:
PMICombera Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 39A
02-952 Warszawa
organizator@pmi.pl